Liste over elver i Troms

Dette er ei liste over elver i Troms fylke.

I Troms trekker vannskillet mot øst seg lengre inn i landet enn i nordre Nordland, og som i Trøndelag og på Helgeland gir dette grunnlag for lange elver og store vassdrag i fylkets indre deler. Dominerende i vassdragsnaturen i fylket er Målselva, som sammen sideelva Barduelva drenerer stort sett hele Indre Troms, og også Reisaelva, som drenerer en betydelig del av indre Nord-Troms.

De ytre delene av fylket preges av korte og strie elver, i likhet med mesteparten av den norske kysten mot vest. I forhold til i Nordland blir dog fjordene bredere og lengre, med store halvøyer mellom dem. Spesielt markert er dette i Tromsøområdet, hvor fjordene Malangen, Balsfjorden, Ullsfjorden og Lyngen strekker seg langt inn i landet mellom høye fjell, og danner en vassdragsnatur som man vanligvis finner i mere kystnære strøk.

Hver linje inneholder elvas navn og hvor den munner ut. Sideelver er innrykket i forhold til hovedelva, og er listet i den rekkefølge de munner ut i hovedelva, regnet fra munningen til kilden. Lista er begrenset til elver med nedbørfelt over 20 km² eller middelvannføring over 1,00 m³/s.

For bedre oversikt er lista delt opp i fire distriktsvise avsnitt: «Sør-Troms», «Midt-Troms», «Tromsøområdet» og «Nord-Troms». Større vassdrag er skilt ut i egne avsnitt.

Lista omfatter kun elver som helt eller delvis ligger i Troms.